ข้อกำหนดในการให้การบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ www.roowai.com

ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน www.roowai.com โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเราโปรดติดต่อเรา

โดยการเข้าถึงเนื้อหาของ www.roowai.com (ต่อไปนี้เรียกว่าเว็บไซต์) คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วย หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์และออกจากทันที

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ และคุณจะต้องเคารพกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเสียหาย หรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือลดการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะไม่ประนีประนอมความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่คุณอาจเชื่อว่ามีอยู่ในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์อยู่

คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ต่อการเรียกร้องค่าใช้จ่ายการสูญเสียความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้และที่คุณจะตกลงหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไป

การทำซ้ำแจกจ่ายในวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เด็ดขาด งานบนเว็บไซต์และรูปภาพโลโก้ข้อความและข้อมูลอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของ www.roowai.com (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างแม่นยำในข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา และพยายามทำให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในบางกรณีข้อมูลบางอย่างที่คุณพบในเว็บไซต์อาจล้าสมัยเล็กน้อย

www.roowai.com สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลที่คุณพบในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวข้างต้น

แก้ไขครั้งล่าสุด: 27-08-2019